Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Polonia Christiana – bastiony obrony chrześcijaństwa w Polsce

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi (SKCh) stanowi ważny filar w obronie chrześcijańskiej tożsamości Polaków. Działające od ponad dwóch dekad pod kierownictwem prezesa Sławomira Olejniczaka, stowarzyszenie to koncentruje swoje działania na ochronie tradycyjnych wartości w obliczu rosnącej liberalizacji i zeświecczenia społeczeństwa.

Centralnym punktem działalności SKCh jest kontrrewolucyjna obrona przed procesami, które Plinio Correa de Oliveira określił jako „rewolucję”. Mowa o procesie cywilizacyjno-kulturowym, który dąży do erozji podstawowych wartości i prowadzi do moralnego upadku społeczności. Finalnym celem antychrześcijańskiej rewolucji jest wyparcie się przez możliwie liczne rzesze ludzi wiary w Boga i oddanie kultu diabłu. Z tymi prądami dechrystianizacyjnymi walczy właśnie obóz kontrrewolucji.

Akcje i działalność medialna

Poza poziomem rozważań ideowych, jest też tzw. praxis, czyli dyskusja o środkach, narzędziach działania. Te z kolei środowisko skupione wokół SKCh i „Polonia Christiana” ma sprawdzone. Stowarzyszenia te nie tylko walczą z rewolucyjnymi siłami bezpośrednio, ale też prowadzą szeroką działalność medialną. Poprzez stronę internetową PCh24.pl, telewizję PCh24.tv oraz portal piotrskarga.pl, SKCh docierają z przekazem do szerokiego grona odbiorców, przekazując wiadomości związane z życiem Kościoła i aktualnymi wydarzeniami społecznymi.

Dzięki wsparciu darczyńców, którzy identyfikują się z misją Stowarzyszenia, SKCh może prowadzić liczne akcje, takie jak „Polacy Ukrainie” czy „Dla Mozambiku”, które mają na celu niesienie pomocy potrzebującym.

Stowarzyszenie Polonia Christiana – promocja akcji społeczno-ekonomicznych

To kolejne stowarzyszenie, które stawia sobie za cel promowanie wartości katolickich. Jego działania skupiają się na wydawaniu magazynu „Polonia Christiana”, którego nakład sięga 30 tysięcy egzemplarzy, publikowaniu książek o różnorodnej tematyce oraz koordynowaniu Klubów „Polonia Christiana” w wielu miastach Polski.

Kluby te, a także projekcje filmów dokumentalnych połączone z promocją pisma „Polonia Christiana”, jak również artykuły publikowane w tym dwumiesięczniku, dają głos wielu znanym autorom, którzy chcą podzielić się swoim spojrzeniem na aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie.

Podsumowanie

Zarówno Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jak i Stowarzyszenie Polonia Christiana odgrywają kluczowe role w obronie i promocji chrześcijańskiego dziedzictwa w Polsce. Ich działalność wskazuje na głębokie zakorzenienie tradycyjnych wartości w sercach wielu Polaków i daje nadzieję na lepsze jutro w obliczu współczesnych wyzwań.