Sławomir Olejniczak – kim jest lider środowiska katolików świeckich?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa w Polsce już ponad 20 lat. Wiele z jego inicjatyw i kampanii ma niemały wpływ na opinię publiczną w Polsce. Jego prezesem niezmiennie od lipca 1999 roku – czyli od chwili założenia – jest Sławomir Olejniczak. Kim jest człowiek, który ma tak istotny wpływ na wiele kwestii moralnych, które poruszają polską opinię publiczną?

Niektórych ludzi wciąż może dziwić, że najistotniejszymi moralnymi kwestiami oraz budzeniem ludzkich sumień mogą zajmować się nie tylko osoby duchowne, ale również stowarzyszenia katolików świeckich. Jedną z najważniejszych organizacji katolików świeckich w Polsce nieustannie pozostaje, mające swoją siedzibę w Krakowie, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Nie oznacza to jednak, iż z duchownymi nie mają nic wspólnego – przeciwnie wielu, a nawet coraz więcej księży współpracuje z tym krakowskim środowiskiem.

Żadne ludzkie dzieło nie może istnieć i rozwijać się bez udziału konkretnych osób. Jak możemy przeczytać na stronie tej organizacji: „Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz, Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach.”

Z czterech głównych inicjatorów, to właśnie Sławomir Olejniczak został prezesem Stowarzyszenia.

Z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia była to słuszna decyzja. Przez ponad 20 lat udało się przy Stowarzyszeniu powołać fundację, stworzyć największą w Polsce gazetę dla katolików – czyli „Przymierze z Maryją”, dwumiesięcznik „Polonia Christiana” oraz portal PCh24.pl. Były i są realizowane liczne kampanie i inicjatywy, jak chociażby wsparcie udzielane katolikom za wschodnią granicą Polski, odbudowa i budowa ważnych obiektów sakralnych, jak chociażby zabudowania klasztorne i dzwonnica we włoskiej Nursji czy kaplice w Sudanie. Dzięki polityce Zarządu Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi, którym kieruje Sławomir Olejniczak, organizacja pozostaje niezależna finansowo – utrzymuje się dzięki darczyńcom. Sprawia to, że może realizować swoją misję czyli budzenie sumienia Polaków, w sposób wolny od zewnętrznych i państwowych nacisków.

Oczywiście dzieła takiego Sławomir Olejniczak nie zrealizował samodzielnie. Osób zaangażowanych jest o wiele więcej niż czterech początkowych założycieli. Wśród osób, które współpracują ze Stowarzyszeniem Księdza Skargi znajdują się liczni duchowni, profesorowie, dziennikarze, działacze społeczni i inni. Są jeszcze, a może nawet przede wszystkim ci, o których sam Sławomir Olejniczak regularnie wspomina – liczni darczyńcy i sympatycy, dzięki którym realizacja wszystkich inicjatyw jest możliwa.

Warto przeczytać również:

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej organizuje niezapomniane pielgrzymki