Pielgrzymki dalekie i bliskie. Rowerem do świątyni

stowarzyszenie piotra skargi
Klasztor w Czernej koło Krzeszowic

Liczbę pielgrzymów, którzy corocznie udają się do miejsc kultu, szacuje się na ok. 220 milionów, w tej liczbie najwięcej jest chrześcijan – ok. 150 milionów. Polska jest jednym z krajów przodujących w kwestii liczby odwiedzających miejsca kultu, zarówno tych lokalnych, jak i zagranicznych. Świątynie, które szczególnie warto polecić pielgrzymującym po Polsce, pokazuje m.in. cykl filmów wyprodukowanych przez Stowarzyszenie Piotra Skargi pt. „Perły polskiego katolicyzmu”.

Czytaj dalej Pielgrzymki dalekie i bliskie. Rowerem do świątyni

Sławomir Olejniczak – kim jest lider środowiska katolików świeckich?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa w Polsce już ponad 20 lat. Wiele z jego inicjatyw i kampanii ma niemały wpływ na opinię publiczną w Polsce. Jego prezesem niezmiennie od lipca 1999 roku – czyli od chwili założenia – jest Sławomir Olejniczak. Kim jest człowiek, który ma tak istotny wpływ na wiele kwestii moralnych, które poruszają polską opinię publiczną?

Czytaj dalej Sławomir Olejniczak – kim jest lider środowiska katolików świeckich?